Powszechna Spółdzielnia Spożywców "Społem" w Węgorzewie powstała w marcu 1950 r. W skład pierwszego Zarządu weszli Roman Czaplicki, Tadeusz Zwoliński, Franciszek Ziach, a w skład Rady Nadzorczej Zofia Bielicka, Piotr Chodoń oraz Paweł Salski. Na początku działalności Spółdzielnia posiadała piekarnię, masarnię, jeden punkt gastronomiczny, sześć sklepów oraz jeden kiosk spożywczy. Pierwszy bilans zamyka się zyskiem w kwocie 132.837,17 złotych.

W latach 50 - 70 spółdzielnia przeżywała swój rozkwit, prowadziła działalność handlową, gastronomiczną i produkcyjną. W roku 1964 posiadała 1372 członków i zatrudniała 155 osób. Kryzys lat 80-tych do połowy 90-tych dotknął także naszą spółdzielnię. W 1998 roku przeprowadzono restrukturyzację, część detalu wydzierżawiono członkom, od tej pory główną działalnością pozostaje produkcja pieczywa.

Obecnie Spółdzielnia zatrudnia 38 pracowników, 16 uczniów przyucza do zawodu piekarza. Zrzesza 60-ciu członków, posiada dwie piekarnie, dwa sklepy działające pod własnym szyldem, oraz sześć sklepów które są wydzierżawione. Spółdzielnia należy do Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców "Społem" w Warszawie. Jesteśmy jednym z większych zakładów pracy na terenie miasta. Piekarnie Spółdzielni są głównym dostawcą pieczywa w mieście oraz w powiecie Węgorzewskim. Zaopatrują w pieczywo szpitale, szkoły i przedszkola.

Spółdzielnia czynnie uczestniczy w życiu miasta, oraz różnych imprezach okolicznościowych organizowanych przez miasto i powiat,a także wspieramy uroczystości szkolne. Od wielu lat współpracujemy ze Związkiem Harcerstwa Polskiego w Węgorzewie wspierając wiele imprez harcerskich takich jak otwarcie sezonu żeglarskiego obozy letnie, manewry harcerskie , Wigilie itp.

Serdecznie zapraszamy do naszych sklepów !

© OP-KOM PPHU Robert Poźniak v.2.0