"Społem" PSS
11-600 Węgorzewo
ul. Zamkowa 12

tel.(087) 427-28-30
 (087) 427-21-60
e-mail:biuro@pss-wegorzewo.com.pl
KRS :Sąd Rejonowy w Olsztynie
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr: 0000032761
NIP :845-000-18-31
REGON :001078725
Bank :PKO BP o/Węgorzewo
Konto :25 10204753 0000 0202 0035 0926


Piekarnia nr 1
11-600 Węgorzewo
ul. Ogrodowa 1

tel.(087) 427-28-49


Piekarnia Osiedlowa
11-600 Węgorzewo
ul. Krzywa 1

tel.(087) 427-25-58


Sklep nr 3
11-600 Węgorzewo
ul. Krzywa 2

tel.(087) 427-25-58


Sklep nr 13
11-600 Węgorzewo
ul. Zamkowa 5

tel.(087) 427-26-34

© OP-KOM PPHU Robert Poźniak