Spółdzielnia pod nazwą "Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Węgorzewie prowadzi działalnośc na terenie miasta - Węgorzewo.
Siedzibą Spółdzielni jest miejscowość 11-600 Węgorzewo ul.Zamkowa 12.
Spółdzielnia posiada osobowośc prawną i działa na podstawie Ustawy: Prawo Spółdzielcze oraz Statutu Spółdzielni.
Spółdzielnia wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy pod nr 0000032761. Postanowieniem Sądu z dnia 01.08.2001r.
Regon - 00107872500000, Nip 845-000-18-31
Roczne sprawozdanie finansowe publikowane jest w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

© OP-KOM PPHU Robert Poźniak